รายละเอียดสินค้าโอทอป

รองเท้าผ้าปัก

รองเท้าผ้าปัก

รองเท้าผ้าปัก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
159.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บผ้า ปักผ้าพื้นเมือง

224 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ติดต่อ :

โทร : 081-5946466

วันที่แก้ไข : 12 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บผ้า ปักผ้าพื้นเมือง