รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าผ้าปักด้วยมือ

กระเป๋าผ้าปักด้วยมือ

กระเป๋าผ้าปักด้วยมือ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
650.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผ้าทอมือบ้านกิ่วพร้าว

83 บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270

ติดต่อ : นางวันดี สกลมารถ

โทร : 085 7145704

วันที่แก้ไข : 12 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผ้าทอมือบ้านกิ่วพร้าว