รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มแขกแช่อิ่มอบแห้ง

ส้มแขกแช่อิ่มอบแห้ง
  • รหัสสินค้า : 940205-C004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มแขกแช่อิ่มอบแห้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว

95/2 ทรายขาว(พลู) หมู่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

ติดต่อ : นางมลิดา พรหมสุข

โทร : 087-293-8089

วันที่แก้ไข : 15 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว