รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเส้นทรงเครื่อง

กล้วยเส้นทรงเครื่อง
  • รหัสสินค้า : 940206-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยเส้นทรงเครื่อง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
130.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย

15/1 ม.2 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 94180

ติดต่อ :

โทร : 086-2890210

วันที่แก้ไข : 15 พ.ค 2560