รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปี๊ยะ

ขนมเปี๊ยะ
  • รหัสสินค้า : 940303-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปี๊ยะ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสาธิตาขนมพื้นเมือง

17/2 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

ติดต่อ :

โทร : 081-6084700

อีเมล: example@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 15 พ.ค 2560