รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลูกหยีทรงเครื่อง

ลูกหยีทรงเครื่อง
  • รหัสสินค้า : 940701-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ลูกหยีทรงเครื่อง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปลูกหยี

19 ตำบลตะลุปัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110

ติดต่อ :

โทร : 08 7411 1003

วันที่แก้ไข : 16 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปลูกหยี