รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยฉาบอบแก้ว

กล้วยฉาบอบแก้ว
  • รหัสสินค้า : 940802-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยฉาบอบแก้ว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านใหญ่

38 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220

ติดต่อ :

โทร : 086-2898220

วันที่แก้ไข : 16 พ.ค 2560