รายละเอียดสินค้าโอทอป

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเม็ดมะม่วงหิมพานต์

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเม็ดมะม่วงหิมพานต์
  • รหัสสินค้า : 930111-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเม็ดมะม่วงหิมพานต์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
55.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

คุ้กกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

65 หมู่ 14 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ :

โทร : 081-3884990

วันที่แก้ไข : 16 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป คุ้กกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง