รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกแกงเผ็ด

น้ำพริกแกงเผ็ด
  • รหัสสินค้า : 930202-B004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกแกงเผ็ด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
130.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจเครื่องแกงตำมือบ้านนามะพร้าว

127 นามะพร้าว หมู่ 6 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ : นางสงวน เศรษสุข

โทร : 08-7881-1869

วันที่แก้ไข : 17 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจเครื่องแกงตำมือบ้านนามะพร้าว