รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 950118-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
170.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ(ทองม้วน-ทองพับ)

67/20 ม.1 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ติดต่อ :

โทร : 081-9637076

วันที่แก้ไข : 18 พ.ค 2560