รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้างเกรียบผลไม้

ข้างเกรียบผลไม้
  • รหัสสินค้า : 950403-H001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้างเกรียบผลไม้

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
65.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ (ข้าวเกรียบผลไม้) อรบ.ริมเขื่อน

199 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95150

ติดต่อ :

โทร : 073-375312 , 089-9763783

วันที่แก้ไข : 19 พ.ค 2560