รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยหินฉาบ

กล้วยหินฉาบ
  • รหัสสินค้า : 950403-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยหินฉาบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (กล้วยหินฉาบ) อรบ.ริมเขื่อน

197 ม.2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95150

ติดต่อ :

โทร : 073 375314

วันที่แก้ไข : 19 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (กล้วยหินฉาบ) อรบ.ริมเขื่อน