รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทุเรียนกวน

ทุเรียนกวน
  • รหัสสินค้า : 950506-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทุเรียนกวน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านสตรีพัฒนาบ้านแซะ

74 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120

ติดต่อ :

โทร : 085-6710839

อีเมล: YALABETONG024@Gmail.com

วันที่แก้ไข : 19 พ.ค 2560