รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลูกหยีปรุงรส

ลูกหยีปรุงรส
  • รหัสสินค้า : 950605-B004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ลูกหยีปรุงรส

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
70.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสาธารสุขพัฒนา

76 โกตาบารู หมู่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

ติดต่อ : นางแวสะปีเย๊าะ ม

โทร : 086-2916091

วันที่แก้ไข : 19 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสาธารสุขพัฒนา