รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดสร้อยคอทับทิมแฟนซี

ชุดสร้อยคอทับทิมแฟนซี

ชุดสร้อยคอทับทิมแฟนซี

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
25000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

583 หมู่ที่ 10 ถนน สายเอเซีย ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ติดต่อ : นางสาวสุพัตรา กาวิใจ

โทร : 084-1454511, 055-532256

โทรสาร : 055-532256

วันที่แก้ไข : 22 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป เครื่องเงินแบบมีลวดลาย