รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อคอจีนไทลื้อ

เสื้อคอจีนไทลื้อ

เสื้อคอจีนไทลื้อ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าทอไทลื้อสีธรรมชาติบ้านดอนมูล

62 หมู่ 2 ถนนสบสาย - เชียงแล บ้านดอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

ติดต่อ : คุณธัญญามาศ วงศ์ไทย

โทร : 087-0040885

วันที่แก้ไข : 24 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มผ้าทอไทลื้อสีธรรมชาติบ้านดอนมูล