รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเสาวรส

น้ำเสาวรส

น้ำเสาวรส

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรใหม่ปากดง

7 ม.21 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000

ติดต่อ :

โทร : 08 9580 1132

วันที่แก้ไข : 25 พ.ค 2560