รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำหม่อนเบอรี่

น้ำหม่อนเบอรี่

น้ำหม่อนเบอรี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก.เรือนไหม - ใบหม่อน

162-164 ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

ติดต่อ : นายอาทร แสงโสมวงศ

โทร : 044 511348

โทรสาร : 044 519067

อีเมล: ruenmai@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 30 พ.ค 2560

สินค้าโอทอป หจก.เรือนไหม - ใบหม่อน