รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขิงผงสำเร็จรูป

ขิงผงสำเร็จรูป

ขิงผงสำเร็จรูป

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

95 ม.3 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

ติดต่อ :

โทร : 090-3571069 ,083-3614085

วันที่แก้ไข : 1 มิ.ย 2560