รายละเอียดสินค้าโอทอป

จมูกข้าวกล้องพร้อมดื่ม (ชนิดผง)

จมูกข้าวกล้องพร้อมดื่ม (ชนิดผง)

จมูกข้าวกล้องพร้อมดื่ม (ชนิดผง)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
350.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านช่อแล ม.1

108 ม.1 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

ติดต่อ :

โทร : 080-7696729

อีเมล: informnaturla@gmail.com

วันที่แก้ไข : 2 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านช่อแล ม.1