รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาสมุนไพรตรีรส

ชาสมุนไพรตรีรส

ชาสมุนไพรตรีรส

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมหาสารคาม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาล้อม ม.9 ต.หนองเหล็ก

91 หมู่ 9 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

ติดต่อ : นางพิษมัย ศรีบุญม

โทร : 087 9482030, 043 727392

วันที่แก้ไข : 5 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาล้อม ม.9 ต.หนองเหล็ก