รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำหม่อนพร้อมดื่ม

น้ำหม่อนพร้อมดื่ม

น้ำหม่อนพร้อมดื่ม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสกลนคร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนางอย

145 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260

ติดต่อ :

โทร : 087-2304683

อีเมล: aui_st2511@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 5 มิ.ย 2560