รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวบดไรช์เบอรี่

ข้าวบดไรช์เบอรี่
  • รหัสสินค้า : 410111-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวบดไรช์เบอรี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักตำบลนาดี

276 ม.3 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ติดต่อ :

โทร : 087-3744127

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2560