รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำสำรอง

น้ำสำรอง

น้ำสำรอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเก่าจาน 2

1/52 บ้านเหล่า หมู่ 14 ประชาสันติ 5 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ติดต่อ : นางเพ็ญศรี สิงห

โทร : 089-6214967, 0-4232-2666

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเก่าจาน 2