รายละเอียดสินค้าโอทอป

โถจุกชั้น 12 เบญจมาศ

โถจุกชั้น 12 เบญจมาศ

โถจุกชั้น 12 เบญจมาศ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
25000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศักดาเบญจรงค์

116/1 หมู่ที่ 99 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ติดต่อ :

โทร : 085-9081689, 034-752347

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศักดาเบญจรงค์