รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมัลเบอร์รี่พร้อมดื่ม

น้ำมัลเบอร์รี่พร้อมดื่ม

น้ำมัลเบอร์รี่พร้อมดื่ม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์

286 ถนนรอบกำแพงเมืองตะวันตก ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130

ติดต่อ :

โทร : 089-5525110

วันที่แก้ไข : 7 มิ.ย 2560