รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาแฟ KO-PI ตราลุงเหนอ

กาแฟ KO-PI ตราลุงเหนอ

กาแฟ KO-PI ตราลุงเหนอ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี

124/1 ยางงาม หมู่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

ติดต่อ : นายเสนอ ศรีคง

โทร : 08-4062-9917

อีเมล: waraporn01982@gmail.com

วันที่แก้ไข : 12 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี