รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมังคุดเขาคีรีวง

น้ำมังคุดเขาคีรีวง

น้ำมังคุดเขาคีรีวง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มน้ำดื่มสมุนไพรโพธิ์เสด็จ

92/1 คลองห้วย หมู่ 7 เทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ติดต่อ : นางบุญศรี ตันติเ

โทร : 0-7534-5423

วันที่แก้ไข : 12 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มน้ำดื่มสมุนไพรโพธิ์เสด็จ