รายละเอียดสินค้าโอทอป

รังนกพร้อมดื่มบ้านนก-เขงติน

รังนกพร้อมดื่มบ้านนก-เขงติน

รังนกพร้อมดื่มบ้านนก-เขงติน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บ้านนกเขงติน

41 ถนนพานิชสัมพันธ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

ติดต่อ :

โทร : 075-333733

วันที่แก้ไข : 12 มิ.ย 2560