รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลสด

น้ำตาลสด

น้ำตาลสด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บ้านช้อนทอง

5 ม.1 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

ติดต่อ :

โทร : 032-492260

วันที่แก้ไข : 15 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป บ้านช้อนทอง