รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้ากลม

ตะกร้ากลม

ตะกร้ากลม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
900.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมกระจูดวรรณี

152 หมู่ 10 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150

ติดต่อ :

โทร : 089 5896370

วันที่แก้ไข : 15 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมกระจูดวรรณี