รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระบุงชุด 4 ใบเถา

กระบุงชุด 4 ใบเถา

กระบุงชุด 4 ใบเถา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
600.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

นันธนาธิปเครื่องจักสาน

319 หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150

ติดต่อ : นางนันธนาธิป รักษ์แก้ว

โทร : 08 9468 1446, 0 7468 5316

วันที่แก้ไข : 15 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป นันธนาธิปเครื่องจักสาน