รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่ออัดฟองน้ำยางพารา

เสื่ออัดฟองน้ำยางพารา

เสื่ออัดฟองน้ำยางพารา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านโคกเมา

45 หมู่ 8 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150

ติดต่อ : นางอรุณ มาเอียด

โทร : 08-9294-2183

วันที่แก้ไข : 15 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านโคกเมา