รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าร้อยสานพันกระจูด

กระเป๋าร้อยสานพันกระจูด

กระเป๋าร้อยสานพันกระจูด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
3500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกระจูดบ้านต้นกระจูด

139 ทะเลน้อย หมู่ 2 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150

ติดต่อ : นางวรรณเพ็ญ จัน

โทร : 086-9617906, 0-7468-5553

วันที่แก้ไข : 15 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มกระจูดบ้านต้นกระจูด