รายละเอียดสินค้าโอทอป

กริชรามันห์

กริชรามันห์

กริชรามันห์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
7000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสหกรณ์กริชรามันท์จำกัด

54/1 บือเส็ง หมู่ 1 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

ติดต่อ : นายตีพะลี อะตะบู

โทร : 086-2993413, 073-295418

อีเมล: cdd-yala@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 16 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสหกรณ์กริชรามันท์จำกัด