รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมะนาวพร้อมดื่ม ตรามีนาว

น้ำมะนาวพร้อมดื่ม ตรามีนาว

น้ำมะนาวพร้อมดื่ม ตรามีนาว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด

73 หมู่ 1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 70210

ติดต่อ :

โทร : 088-5444195

วันที่แก้ไข : 21 มิ.ย 2560