รายละเอียดสินค้าโอทอป

โอเลี้ยง,ชาดำเย็น

โอเลี้ยง,ชาดำเย็น

โอเลี้ยง,ชาดำเย็น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท ตะวัน บอตต์แอนด์แคน จำกัด

106/2 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหัว ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120

ติดต่อ : นายอัมรินทร์ เกิ

โทร : 035 508466

โทรสาร : 035 578239

อีเมล: suniti24@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 21 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป บริษัท ตะวัน บอตต์แอนด์แคน จำกัด