รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องดื่มน้ำลูกยอ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำลูกยอ) ตราวันเพ็ญ จรสัมฤทธ์ิ)

เครื่องดื่มน้ำลูกยอ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำลูกยอ) ตราวันเพ็ญ จรสัมฤทธ์ิ)

เครื่องดื่มน้ำลูกยอ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำลูกยอ) ตราวันเพ็ญ จรสัมฤทธ์ิ)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรศาลายา

140/1 หมู่ 5 เทศบาล 17 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ติดต่อ :

โทร : 086-7918131 02 8002749

วันที่แก้ไข : 21 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปสมุนไพรศาลายา