รายละเอียดสินค้าโอทอป

รังนกปากพะยูนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

รังนกปากพะยูนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

รังนกปากพะยูนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านปากพะยูนรังนกแท้เพื่อสุขภาพ

64 หมู่ที่ 11 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ติดต่อ : นางสุริยา วราโท

โทร : 08 0701 4279

วันที่แก้ไข : 21 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป ร้านปากพะยูนรังนกแท้เพื่อสุขภาพ