รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อเชิ้ตชาย

เสื้อเชิ้ตชาย

เสื้อเชิ้ตชาย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
750.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บาติกผาแดง

11/2 ฝั่งแดง หมู่ 1 ปากน้ำ-หาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ติดต่อ : นางอนงค์ ภักดีเส

โทร : 0-7752-1895, 08-3102-0356

วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย 2560

สินค้าโอทอป บาติกผาแดง