รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 340111-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนทำขนมบ้านสำลาก

66 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อ :

โทร : 087 4390057

วันที่แก้ไข : 3 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนทำขนมบ้านสำลาก