รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผักไฮโดรโพนิกส์

ผักไฮโดรโพนิกส์
  • รหัสสินค้า : 340112-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผักไฮโดรโพนิกส์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนผักไหมไฮโดร

327 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ติดต่อ :

โทร : 080-4882384

วันที่แก้ไข : 4 ก.ค 2560