รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมูยอพริกไทยดำ

หมูยอพริกไทยดำ
  • รหัสสินค้า : 340701-F003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

หมูยอพริกไทยดำ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลเมืองเดช

194 หมู่ที่ 25 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ :

โทร : 08 3374 7422

วันที่แก้ไข : 5 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลเมืองเดช