รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องงอก

ข้าวกล้องงอก
  • รหัสสินค้า : 340708-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องงอก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว บ.ม่วง ม.10 ต.สมสะอาด

102 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

ติดต่อ :

โทร : 087-2541254

วันที่แก้ไข : 3 ก.ค 2560