รายละเอียดสินค้าโอทอป

แจ่วบองปลาร้าสับ

แจ่วบองปลาร้าสับ
  • รหัสสินค้า : 342003-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แจ่วบองปลาร้าสับ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรแปรงรูปอาหารบ้านสร้างคำ

71 ม.9 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330

ติดต่อ :

โทร : 08 8102 9057

วันที่แก้ไข : 4 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรแปรงรูปอาหารบ้านสร้างคำ