รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมกงงาดำ

ขนมกงงาดำ
  • รหัสสินค้า : 610108-D005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมกงงาดำ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุทัยธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตขนมกงบ้านเหนือ

31 หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ ตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

ติดต่อ : คุณอินทนา สาระบัน

โทร : 0 5653 4086 , 08 9208 8213

วันที่แก้ไข : 6 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตขนมกงบ้านเหนือ