รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยมันเค็ม

กล้วยมันเค็ม
  • รหัสสินค้า : 390112-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยมันเค็ม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร บ้านห้วยเดื่อ

124 ม.10 ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000

ติดต่อ :

โทร : 085-7495320

วันที่แก้ไข : 7 ก.ค 2560