รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวแต๋นแม่บัวลี

ข้าวแต๋นแม่บัวลี
  • รหัสสินค้า : 410106-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวแต๋นแม่บัวลี

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแม่บัวลี

198 ม.11 ซอยป่าหวาย3 ถนนอุดร - ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ติดต่อ :

โทร : 086-8627622

วันที่แก้ไข : 11 ก.ค 2560