รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบฟักทอง

ข้าวเกรียบฟักทอง
  • รหัสสินค้า : 431605-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบฟักทอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดหนองคาย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสว่าง

98 ม.9 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

ติดต่อ :

โทร : 089-5718814

วันที่แก้ไข : 11 ก.ค 2560