รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมูยอ

หมูยอ
  • รหัสสินค้า : 520305-SA004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

หมูยอ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หมูยอจิตรา

25 ศาลาไชย หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

ติดต่อ : นางจิตรา วิญโญ

โทร : 083-5448499

โทรสาร : 0 5432 7128

วันที่แก้ไข : 11 ก.ค 2560

สินค้าโอทอป หมูยอจิตรา